Sunday, July 13, 2008

ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္သည္႔ႏွင္႔လိုက္နာရမည္႔အခ်က္မ်ား

ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္သည္႔ႏွင္႔လိုက္နာရမည္႔အခ်က္မ်ားမွာ-


၁)၊သီးၿခားစင္္ၿဖင္႔ကိုးကြယ္ထားရမည္။
(၂)၊ဘုရားစင္ကိုပိတ္လိုက္ကာ(သို႔)ဇာလုိက္ကာၿဖင္႔ကန္႔လန္႔ကာရမည္။
မိမိအာရုံၿပဳလိုမွဆြဲဖြင္႔၍ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ရမည္။
(၃)၊ဘုရားစင္ေရွ႔တြင္ဒူးေထာင္ေပါင္ကားမေနရေပ။
ၿမတ္ဗုဒၶကိုအဂါ၀ရၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ေနထိုင္ၾကလွ်င္အၿပစ္ၿဖစ္သည္။
(၄)၊အမဂၤလာစကားမ်ား(ဆဲေရးၿခင္း၊ရန္ၿဖစ္ၿခင္း)မၿပဳလုပ္မိေစရန္အဓိကထားရမည္။


No comments: