Tuesday, July 15, 2008

ဘုရားရွင္က်ဴးရင္႔ေတာ္မူသည္႔ဥဒါန္း

ၿမတ္စြားဘုရား ဘုရားၿဖစ္ၿဖစ္ခ်င္းက်ဴးရင္႔ေတာ္မူသည္႔ဥးဒါန္းစကားေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္။
မိမိအိမ္တြင္ဆင္းတုေတာ္ပူေဇာ္ၾကလွ်င္ေရွ႔ဦးစြာအေနကဇာတင္ၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
အေနကဇာတင္ၿခင္းဆိုသည္႔ေ၀ါဟာရမွာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္႔စကား
မွရသည္႔ေ၀ါဟာရၿဖစ္ပါသည္။ေနကဇာတိသံသာရံ၊သႏၶာ၀ံႆံအနိဗၺိသံ။
ဂဟကာရံဂေ၀သေႏၱာ၊ဒုကၡာဇာတိပုနပၸဳနံ။
ဂဟကာရကဒိေဌာသိ၊ပုနေဂဟံနကာဟသိ။
သဗၺာေတဖာသုကာဘဂၢါ၊ဂဟကူတံ၀ိသခၤတံ။
၀ိသခၤါရဂတံစိတၱံ၊တဏွာနံခယမဇၥ်ဂါ။
ငါရဲ႔ဘ၀ခႏၶာအမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ေဆာက္လာေသာ ဟယ္.................တဏွာလက္သမား...ငါသည္သင္႔ကိုအမွန္တကယ္
မသိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔သင္႔ကိုရွာေဖြရင္းဘ၀မ်ားစြာသံသရာပတ္လံုး
တေၿပာင္းၿပန္ၿပန္က်င္လည္ေၿပးသြားခဲ႔တယ္။
ယခုမူငါသည္သင္႔ကိုေတြၿပီ။ဤအခ်ိန္ကစၿပီးသင္သည္ငါအတြက္
ဘ၀ခႏၶာအသစ္ထပ္မံၿဖစ္ေအာင္လုပ္ခြင္႔ရေတာ႔မည္မဟုတ္။
ငါသည္သင္႔ခႏၶာအိမ္ရဲ႔႔အၿခင္၊ရနယ္ေတြကိုလဲဖ်က္ခ်လုိက္ၿပီး၊
အမိုးအစြန္းအတြက္ကိုလဲလွဲခ်ၿပီးယခုငါစိတ္သည္သင္နယ္ပယ္မွ
လံုး၀ကင္းလြတ္ေသာနိဗၺာန္ကုိၿမင္ေနၿပီငါရဲ႔စိတ္သည္သင္တဏွာရဲ႔နယ္မွ
လြတ္ၿပီကၽြတ္ၿပီ.... ဟူအဓိပၸာယ္ရပါသည္။


No comments: