Sunday, July 13, 2008

ရုပ္ပြားဆင္းတုပူေဇာ္ရသည္႔အက်ိဳး

သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားပါတကားဟုဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကိုစိတ္ေရာက္ၾကၿပီး
ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္..
သေမစိေတၱသမံဖလံ ဆိုသည္႔အတုိင္းအက်ုိဳးထူးမ်ားရႏုိင္ပါသည္။
စိေတၱမိမိရဲ့စိတ္သည္သေမ သက္ေတာ္ထင္းရွား၊ၿမတ္စြာဘုရားနဲ႔ရုပ္တုဆင္းတုေတာ္နဲ႔
အညီအမွ်ထားႏိုင္သည္ရွိေသာ္ သမဖလံ ဘုရားအစစ္ကိုပူေဇာ္ရသကဲ႔သို႔
အက်ိဳးထူးတရားအတူတူပင္ၿဖစ္ေလသည္။


No comments: