Sunday, August 3, 2008

ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္

ဆရာေတာ္အရွင္ဆႏၵဓိက၏ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀
ပိုင္ရွင္စာအုပ္မွတစ္ခ်က္ပဲေဖာ္ၿပေပးလိုပါတယ္။ဆရာေတာ္ကၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္
ၿဖစ္ေစရန္(၃၆)ခ်က္နဲ႔ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးထားပါတယ္။အဓိကပင္မၿဖစ္တဲ႔အခ်က္ကိုပဲေရြး
ႏုတ္တင္ၿပေက်းဇူးၿပဳလိုက္ပါတယ္။


ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀ပိုင္ရွင္ၿဖစ္ဖို႔ပဓာနအက်ဆံုး
အရည္အေသြးကေတာ႔ "တဏွာကင္းစင္ၿခင္း'ဆိုတဲ႔အခ်က္ပါပဲ။
၀ီတတေဏွာပုရာေဘဒါ မေသခင္မွာတဏွာကင္းရင္ၿငိမ္းေအးတယ္လို႔ဆံုးမထားတာရွိပါတယ္။
တႆတိပရိတႆတိတဏွာ ဆာေလာင္တတ္တဲ႔တရားကိုတဏွာလိုေခၚပါတယ္။
ပရိေယသနဒုကၡ အာရုံေတြရွာေဖြရတဲံဆင္းရဲဒုကၡ၊အာရကၡဒုကၡ ရွာေဖြထားတဲ႔အာရုံေတြကို
မေပ်ာက္ေအာင္ထိန္းသိမ္းရတဲ႔ဒုကၡ၊၀ိပရိဏာမဒုကၡ ရွာထားစုထားေစာင္႔ေရွာက္ထားလ်က္
ဆံုးရွုံးပ်က္ဆီးေသာအခါကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲတဲ႔ဒုကၡဆိုၿပီးေတာ႔ကားဆင္းရဲၿပီးရင္းဆင္းရဲ
၍ကားေနရေလေတာ႔သည္။
တဏွယ ဇာယတီ ေသာေကာ၊
တဏွာယ ဇာယတီ ဘယံ၊
တဏွာယ ၀ိပၸမုတၱႆ
နတၳိ ေသာေကာ ကုေတာဘယံ။
ဆာေလာင္တတ္တဲ႔တဏွွာေၾကာင္႔ပူေလာင္တဲ႔ေသာက၊ဆင္းရဲတဲ႔ေဘးဒုကၡၿဖစ္ရတယ္။
ဆာေလာင္တဲ႔တဏွာမွလႊတ္ေၿမာက္သူမွာေတာ႔ပူေလာင္တဲ႔ေသာကလဲလံုး၀မရွိ၊ဆင္းရဲတဲ႔
ေဘးဒုကၡလဲလံုး၀မရွိပကတိၿငိမ္းေအးေနတယ္လို႔ဘုရားရွင္ကမုိးေရၾကီးလို႔လယ္ေၿမ၊
ဆန္းစပါးေတြဆံုးရွုံးပ်က္စီးလို႔ေသာကေရာက္ေနတဲ႔ပုဏၰားၾကီးကိုေဟာၾကားဆံုးမခဲ႔ပါတယ္။
တဏွာကင္းေစႏိုင္တဲ႔အက်င္႔ၿမတ္ကေတာ႔ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာအက်င္႔(၃)ပါး၊သိကၡာ(၃)ပါး
ဟာတဏွာကင္းေၾကာင္းအက်င္႔ပါပဲ။
၀ီတိကၠမတဏွာ ၀စီကံ။.ကာယကံေၿမာက္လြန္က်ဴးေၾကာင္းတဏွာလို႔ေခၚပါတယ္။ဒီတဏွာ
ကိုေတာ႔သီလက်င္႔စဥ္နဲ႔ပယ္ရပါလိမ္႔မယ္။
ပရိယုဌာနတဏွာ စိတ္ထဲမွာထၾကြေသာင္းက်န္းေနတဲ႔တဏွာလိုေခၚၿပီးသမာဓိက်င္႔စဥ္
နဲ႔ပယ္ရပါတယ္။
အႏုသယတဏွာ ႏွလံုးသားထဲအတြင္းသႏၱန္ထဲမွာနက္ရွုိင္းစြာငုပ္လွ်ိဳးေနတဲ႔တဏွာကို
ေတာ႔ပညာက်င္႔စဥ္နဲ႔ပယ္ရပါတယ္။၀ိပႆနာ၊မဂ္ပညာနဲ႔ပယ္သတ္မွသာကင္းရွင္းပါမယ္။
အႏုသယတဏွာကိုႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။အာရမၼဏာႏုသယတဏွာနဲ႔သႏၱာနာႏုသယတဏွာ
ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။အာရမၼဏာႏုသယတဏွာက ေနာက္ထပ္ၿဖစ္ဖို႔အတြက္အာရုံေပၚမွာကိန္း
ေအာင္းေနတဲ႔တဏွာမ်ိဳးပါ။၀ိပသနာဥာဏ္နဲ႔ပယ္ရပါတယ္။ေနာက္သႏၱာနာႏုသယတဏွာ
ကေတာ႔အာရု့ေပၚမွာမကိန္းဘူး။အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္ၿဖစ္ဖို႔အတြက္အတြင္းသႏၱန္မွာ
ကိန္း၀ပ္ပုန္းေအာင္းေနတဲ႔တဏွာပါ။မဂ္ဥာဏ္နဲ႔ပယ္လိုက္ရင္ေတာ႔ၿငိမ္းေအးေသာဘ၀
ပိုင္႔ရွင္ေတြၿဖစ္ေစႏို္င္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာေၾကာ္ၿငာ၀င္လိုက္ခ်င္တာကဆရာေတာ္ေရးသားထုတ္ေ၀တဲ႔ၿငိမ္းေအးေသာ
ဘ၀ပိုင္ရွင္စာအုပ္ကိုဖတ္ၿဖစ္ေအာင္ဖတ္လိုက္ပါ။
မေၿပာမရွိနဲဲကိုယ္ေတ႔ြၿငိမ္းေအးတယ္ဆိုတာေၾကာ္ၿငာလိုက္ရပါတယ္။အေၾကာင္းညီညြတ္ရင္
စာအုပ္ေတြတင္ေပးႏုိင္ေအာင္ၾကိဳးစားသြားမယ္ဆိုတာလဲေၾကာ္ၿငာ၀င္လုိက္ပါ႔ရေစ...


အျပည့္အစုံသုိ႔

Wednesday, July 30, 2008

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းေရး(၄)

အမွားအမွန္ကိုၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္းဟူေသာ
ပထမတံတိုင္း၊အမွားအမွန္ကိုေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားသိနားလည္ၿခင္းဟူေသာဒုတိယတံတိုင္း
အမွားအမွန္ကိုခြဲၿခားေၿပာဆိုၿခင္းအမွားကိုတာ၀န္ခံယူၿခင္းဟူေသာတတိယတံတိုင္း
ဤသို႔ေသာတံတိုင္း(၃)ခုကိုေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ႔ၿပီးေနာက္ေနာက္ဆံုးေတြ႔ရေသာစတုတၳ
တံတိုင္းမွာေက်ာ္လႊားရန္အခက္ဆံုးၿဖစ္ေပသည္။


၎ကားအၿခားမဟုတ္အမွားကို
ရက္ရက္စက္စက္မ်က္ႏွာလႊဲလိုက္ၿပီးအမွန္သမားဘ၀သို႔ကူးေၿပာင္းလက္ခံက်င္႔သံုး
ႏိုင္ရန္ဦးေလးေနမွူမ်ိဳးပင္ၿဖစ္ပါသည္။ဤအခ်က္သည္ကိုးကြယ္မွူတစ္ရပ္မွအၿခား
ကိုးကြယ္မွုတစ္ရပ္သို႔ကူးေၿပာင္းၿခင္း၊၀ါဒတစ္ရပ္ခံယူထားရာမွမွန္ကန္ေသာေနာက္
၀ါဒတစ္ရပ္ၿဖင္႔အစားထိုးၿခင္း၊၀တ္စားဆင္ယင္မွူစေသာဓေလ႔ထံုးစံတစ္ခုမွအၿခား
ေသာဟန္တစ္မ်ိဳးသို႔လိုက္နာၿခင္းစသည္႔(ေၿပာင္းလဲတိုးတတ္မွူ)ကိုတံု႔ဆြဲထားလ်က္
ရွိေပသည္။မိမိသည္မည္သည္႔၀ါဒီမည္သည္႔ကိုးကြယ္မွူရွိသည္ဟုလူအသိမခံၿပီး
ေနာက္မိမိ၀ါဒမိမိကိုးကြယ္မွုမမွန္ကန္မွန္းအတြင္းၾကိတ္သိရွိေနေစကာမူအမွန္တရား
ကိုေၿပာင္းလဲက်င္႔ၾကံလူသိခံရန္ခက္ခဲေလသၿဖင္႔ေမွးေနတတ္၏အေၾကာင္းၿပခ်က္
အမ်ိဳးမ်ိဳးၿဖင္႔လည္းခုခံေခ်ပတတ္ေလသည္။မွားယြင္းမွန္းသိေနေသာမိမိခံယူေသာ
၀ါဒကိုးကြယ္မွုတစ္ရပ္ကိုအေတာင္၊အၿမီး၊ေၿခ၊လက္၊ဦးေခါင္းစသည္ၿပည္႔စံုေအာင္
ၿဖည္႔စြက္၍လွပေစရန္ဇြတ္ၾကိဳးစားတတ္ၿခင္း၊အိုးမလံုအံုပြင္႔ဆိုဘိသကဲ႔သို႔အေၾကာင္း
ထူးမရွိဘဲခဏ၊ခဏသိဒိၶတင္ေနတတ္ၿခင္းစသည္ကိုၿပဳလုပ္လာတတ္သည္။
"က်ားက်ားမီးယပ္"ဟူေသာစကားပံုကုိလူတိုင္းၾကားဖူးေပလိမ္႔မည္။ေဆးဆရာ
တစ္ေယာက္ပိတ္ၿခင္းေထာင္ထူထူအတြင္းရွိလူနာတစ္ေယာက္အားလက္သြင္း၍
ေသြးစမ္းၾကည္႔ၿပီးေနာက္မီးယပ္ေရာဂါၿဖစ္ေနသည္ဟုဆိုလိုက္ရာ"လူနာရွင္က
ဆရာရယ္လူနာမွာေယာကၤ်ားၾကီးပါ"ဟုအယူခံရွာေသာ္လည္းက်ားက်ားမီးယပ္
ေရာဂါပါဘဲဟုအမိေၿပာကာသူ႔ကိုယ္သူဂုဏ္ဆယ္လိုက္ေလသည္။ဤၿမန္မာစကား
ပံုေလးသည္အမွားကိုပယ္လွန္၍အမွန္သို႔ကူးေၿပာင္းလက္ခံရန္ခဲယဥ္းပံုလူ႔သဘာ၀
ကိုပိုင္ႏိုင္စြာမွတ္တမ္းတင္ထားခ်က္ၿဖစ္ေပသည္။ဤသို႔အမွားမွအမွန္သို႔ခ်ီတတ္ေစ
ရာ၌အၿမင္မွန္ရွိေသာဦးစီးေခါင္းေဆာင္တို႔၏အႏုအၾကမ္းနည္းစံုၿပြမ္း၍လက္ကမ္း
ေခၚေဆာင္တတ္ၿခင္းသည္လြန္စြာအေရးၾကီးလွေပသည္။လုပ္ငန္းတိုင္း၏အမွား
အမွန္ကိုစိစစ္ေလာ႔၊သိေအာင္လုပ္ေလာ႔၊အမွားကိုပယ္လွန္ၿပီးအမွန္ကုိေၿပာင္းလဲ
က်င္႔သံုးေလာ႔။
”သတိေဆာင္ရန္ေဆာင္ပုဒ္”
မွားအၿမင္၊ၾကား၀င္သူဖ်က္လို႔၊
ယူဆခ်က္ေတြလြဲ၊သိေအာင္ဥာဏ္ကိုသံုးပါမွ
ၿပံဳရမွာဘဲ။
(ႏွစ္ဖက္လွ(ခ)ရွင္ေကတုမလာဘိ၀ံသ)


အျပည့္အစုံသုိ႔

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းေရး(၃)

တတိယတံတိုင္း။ၿဖစ္ရပ္တစ္ခု၏ယာထာဘူတ
သဘာ၀ကိုမူမွန္ေသာနည္းၿဖင္႔ေ၀ဖန္၍ဤဟာသည္အမွားဤဟာသည္အမွန္
ဟူ၍သိရွိကာဒုတိယတံတိုင္းၾကီးေက်ာ္လႊားၿပီးေနာက္တတိယတံတိုင္းၾကီးကို
ေက်ာ္လႊားလြန္ေၿမာက္ရန္လိုအပ္လာၿပန္သည္။အမွားႏွင္႔အမွန္ကိုေ၀ဖန္သိရွိၿပီးေနာက္
မည္သည္ကမွားယြင္းသည္၊မည္သည္မွာမူမွန္ကန္သည္ဟု၊အတိအလင္းဒိုးဒိုးေဒါက္ေဒါက္
ေၿပာၿပရန္၊ညြန္ၾကားရန္၊ေက်ၿငာရန္ခက္ခဲေနတတ္ေပသည္။ဤသည္လွ်င္တတိယတံတိုင္း
ၿဖစ္သည္။ဤသို႔ကာဆီးမွုသည္လူ႔သဘာ၀အေၿခခံအဘိဓမၼာသဘာ၀ေၾကာင္႔ၿဖစ္သည္။
လူသည္မိမိ၏ေအာင္ၿမင္မွုကိုသာပတ္၀န္က်င္အားအသိေပးလိုစိတ္ရွိ၏။မိမိ၏ေပ်ာ႔ကြက္
ကိုမွူ၊သိုသိုသိပ္သိပ္ဖံုးဖိထားလိုၾကသည္။ၿဖစ္ႏိုင္လ်ွင္မိမိ၏မယားကိုေသာ္မွအသိမေပး
လိုၾကေပ။ဤသို႔ၿဖစ္ရၿခင္း၏ေရေသာက္ၿမစ္ကိုအဘိဓမၼာက်က်ရွာေဖြလွ်င္ကိုယ္ကိုယ္ကို
ခ်စ္ခင္ၿမတ္ႏိုးမွုဟူေသာတဏွာႏွင္႔ၾကြား၀ါတင္႔တယ္လိုေသာမာနတရားတို႔၏လက္ခ်က္
ေၾကာင္႔ၿဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိရေပမည္။မိမိပါသည္ဟုထုတ္ေဖာ္ေၾကၿငာ၀ံ႔ေသာသူသည္ပင္
ဟာ..ဒီလူေတာ္သေဟ႔ကိုယ္႔အမွားကို၀န္ခံႏိုင္တဲ႔သတၱိရွိသေဟ႔စေသာခ်ီးက်ဴးခံရမွုကို
ဂုဏ္ယူလိုစိတ္ႏွင္႔ကင္းစရာမရွိေခ်။သို႔ေသာ္ဤဂုဏ္မ်ိဳးကိုယူတတ္ေအာင္ကားအားေပး
ရေပမည္။
ဤတြင္ဗုဒၵဘာသာေတာ္မွေခတ္မီသည္႔စနစ္တခုကိုေဖာ္ၿပလိုေပေသးသည္။ရဟန္ေတာ္မ်ား
က်င္႔၀တ္တြင္"ေဒသနာေၿဖၾကားၿခင္း"ဟူေသာစနစ္ကိုလူတိုင္လိုလိုသိရွိၾကေပသည္။
သိုပေသာ္ဤစနစ္၏ေလးေလးနက္နက္ေခတ္မီေနပံုကိုမူသံုးသပ္မိသူနည္းပါးေပမည္။
ေဒသနာေၿဖၾကားၿခင္းဟူသည္ရဟန္တစ္ပါးမွာမေတာ္တဆမွားယြင္းလုပ္ကိုင္ခ်က္တစ္
ခုေၾကာင္႔အၿဖစ္ထိုက္ေနရာ၊ထိုမိမိ၏မွားၿဖစ္ကိုယုတ္မွာေသာစိတ္ထားၿဖင္႔(ဘူးကြယ္
ေသာရာဇ၀တ္သားကဲ႔သို႔မၿပဳလုပ္မူ၍)အၿခားရဟန္းတစ္ပါးထံတြင္မိမိ၏အၿပစ္ကို
အၿပစ္အေလ်ာက္ဖြင္ဟေၿပာၿပၿခင္း၊ေနာင္ကိုမၿဖစ္ရေအာင္လည္း၊ေစာင္႔စည္းပါေတာ႔
မည္ဟုတာ၀န္ခံခ်က္ေပးၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။
ဤသို႔မိမိအမွားကို၀န္ခံေၿပာဆိုၿခင္း၏တန္ဖိုးမည္မွ်ၾကီးမားသနည္းဟူမူေန႔စဥ္စိတ္
မခ်မ္မသာၿဖစ္ေနရၿပီးအပါယ္ေလးရပ္သို႔ပင္အရာက္ပို႔ေပးႏိုင္ေသာအၿပစ္ဒဏ္ကို
ၿမတ္ဗုဒၵကကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပဳေလသည္။ဤသည္ကားထိုရဟန္း၏ရုိးသာမွုအတြက္
ၿမတ္စြာဘုရားကခ်ီးၿမွင္႔ေတာ္မူေသာဆုထူးဆုၿမတ္ၿဖစ္ေလသည္။ဤသို႔စသည္
ၿဖင္႔ေ၀ဖန္ပိုင္းၿခားလွ်င္အမွန္အမွားခြဲၿခားေၿပာဆိုၿခင္း၏တန္ဖိုးသည္မနည္းလွပါ
ေၾကာင္းသိအပ္ရာသည္။မိမိ၏အမွားကို၀န္ခံရဲသည္႔အၿပင္သူတစ္ပါး၏အမွားကို
လည္း(သင္႔ေလ်ာ္ပါက)ေထာက္ၿပေ၀ဖန္၍စိတ္ပဟိတကလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ပင္
မဟုတ္ပါေလာ။

အျပည့္အစုံသုိ႔

Sunday, July 27, 2008

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းေရး(၂)

ဒုတိယတံတိုင္းၾကီး။အမွားအမွန္ၿပန္လည္စိစစ္ၿခင္း
ဟူေသာတံတုိင္းကိုေက်ာ္လႊား၀င္ေရာက္လိုက္သည္ႏွင္႔တၿပိဳင္နက္ဒုတိယတံတုိင္းတစ္ခုထပ္မံ
ေပၚေပါက္၍ကာဆီးလာမည္မွာဧကန္ၿဖစ္သည္။၎ကားအၿခားမဟုတ္"မိမိစိစစ္ေနေသာ
ၿပႆန"တည္ၿငိမ္မွန္ကန္မွုသို႔မဟုတ္ခၽြတ္ေခ်ာ္တိမ္းလြဲေနမွုကိုၿပတ္သားစြာသိရွိႏိုင္ခဲ႔ၿခင္း
ၿဖစ္သည္။အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္လူတိုင္းမွာ
ရင္႔က်က္ေသာပညာ၊နက္ရွုိင္းေသာအသိ၊က်ယ္ၿပန္႔ေသာဗဟုသုတတို႔ႏွင္႔ကံုလံုၿပည္႔၀
ႏိုင္ခဲ႔ေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပသည္။ယင္းသို႔လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းတို႔နွင္႔ၿပည္႔၀
ကံုလံုသည္ပင္ၿဖစ္လင္႔ကစား၊အဂတိတရားေလးပါးကင္းရွင္းစြာၿဖင္႔ခံယူဆံုးၿဖတ္
မိရန္သည္ေမ႔၍မၿဖစ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ၿဖစ္ၿပန္သည္။ၿပႆနာတစ္ရပ္
ကိုၿဖစ္ေစ၊လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုၿဖစ္ေစ၊လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုၿဖစ္ေစ၊
နဂိုကၾကိဳတင္သေဘာက်မိေနေသာ္လည္းေကာင္း၊သို႔တည္းမဟုတ္
မလိုလားႏွင္႔ေနေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္းပတ္၀န္က်င္ကိုရြံစိုးထိတ္လန္႔
ေနရေလေသာေၾကာင္႔လည္းေကာင္းလြဲလြဲမွားမွားယူဆဆံုးၿဖတ္မိတတ္
ေပသည္။သို႔ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ဤဒုတိယတံတိုင္းၾကီးကိုေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္
မိမိလုပ္ငန္းၿပႆနာႏွင္႔ဆိုင္ရာသိသင္႔သိထိုက္ေသာအသိဥာဏ္ဗဟုသုတ
ကိုက်ယ္က်ယ္ၿပန္႔ၿပန္႔ရွာေဖြဆည္းပူးထားရမည္ၿဖစ္ၿပီးမွန္သလား
မွားသလားဟုစိစစ္ေသာအခါတြင္စိတ္ကိုအသန္႔ရွင္းဆံုးေမြးၿမဴထား
ရွိရန္လည္းလြန္စြာလိုအပ္လွေပသည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

Saturday, July 26, 2008

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းေရး

အမွန္တရားသို႔ကူးေၿပာင္းလက္ခံက်င္႔သံုးႏိုင္မွူသည္
တံတိုင္းၾကီးေလးဆင္႔ကိုၾကိဳးၾကိဳးစားစားေက်ာ္လႊားလြန္းေၿမာက္ႏိုင္မွသာၿဖစ္ႏိုင္သည္။


ပထမတံတိုင္း။လူသားသည္ပထမဦးစြာ
မိမိကိုင္တြယ္က်င္႔သံုးေနသည္႔၀ါဒႏွင္႔လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းရပ္ကိုအခြင္႔အခါရတိုင္းအမွား
အမွန္အက်ိဳးရွိ၊အက်ိဳးမဲ႔အေၿခအေနကိုစိစစ္သံုးသပ္ဖို႔လိုေပသည္။ကာလေဒသေၿပာင္း
လဲေနသည္ႏွင္႔ယမန္ႏွစ္ကအက်ိဳးရွိေသာအလုပ္တစ္ခုသည္ယခုႏွစ္တြင္အက်ိဳးရွိခ်င္မွ
ရွိေပေတာ႔မည္။သို႔ၿဖင္႔အမွားအမွန္ၿပန္လည္ေ၀ဖန္မွုသည္ဧကန္လိုအပ္ေပသည္။
သို႔ပင္ၿဖစ္ေသာ္လည္းမ်ားစြာေသာလူတို႔သည္ဤကဲ႔သို႔မွားမွန္ခြဲၿခားစိစစ္ၿခင္းမ်ားကို
ေမ႔ထားတတ္ၾကေပသည္။အေၾကာင္းမွာမူလူသားသည္ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုအထင္ၾကီး
တတ္ေသာသတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးၿဖစ္ရကားငါလုပ္တာသိပ္ဟန္က်သည္ဟူေသာေသြး
နားထင္ေရာက္ေနေသာေၾကာင္႔ၿဖစ္ေပသည္။ဤကဲ႔သို႔မိမိကိုယ္တိုင္အမွားအမွန္
စိစစ္ႏိုင္မွုသည္လြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ရကားသူတပါး၏အကူအညီကိုရရွိ
လွ်င္ပိုမို၍ေအာင္ၿမင္ေပသည္။(မိတ္ေဆြေကာင္းလို၏)မွန္၏၊ကိုယ္ရူေထာင္႔
မွလွေနသည္ဟုထင္ၿမင္ယူဆထားေသာအရာတစ္ခုသည္သူတပါးအၿမင္တြင္
မသတီစရာၿဖစ္ပံုကိုအမွန္အတိုင္းၿမင္ခ်င္လည္းၿမင္ေနေပမည္။သို႔ၿဖစ္၍ပတ္၀န္
က်င္၏ေ၀ဖန္မွူ(၀ါ)အမွန္အမွားေထာက္ၿပသတိေပးမွူကိုအားတတ္သေရာၾကိဳ
ဆိုရမည္။ထိုကဲ႔သို႔ေသာအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းရပ္အတြက္တံခါး၀က်ယ္က်ယ္ဖြင္႔
ေပးထားရေပမည္။
ေခတ္အရွည္ဆန္းသစ္ေသာသံဃစနစ္တစ္ခု။ ။ယင္းသို႔အမွန္၊အမွား
က်ိဳးရွိ၊က်ိဳးမဲ႔စီစစ္မိရန္ပတ္၀န္က်င္၏အကူအညီရယူမွုစနစ္သည္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ၿမန္မာမ်ားဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ရွိႏွင္႔ေနေသာရတနာမွန္သည္
သာၿဖစ္သည္။ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းသီတင္းကၽြတ္လၿပည္႔ဆိုလွ်င္
အိမ္တိုင္းလိုလိုကသံဃာေတာ္မ်ား"ပ၀ါရဏ"ၿပဳေတာ္မူၾကသည္ကို
သိရွိၾက၏။အသံုး၀င္မ၀င္ကိုခြဲၿခားသိၿမင္တတ္ေသာမ်က္စိ၊မွတ္ရသားရ
မည္႔အခ်က္ကိုခြဲၿခားသိတတ္ေသာနားတို႔ကိုစံနစ္တက်အသံုးၿပဳမိပါလွ်င္
ထို"ပ၀ါရဏ"နည္းစနစ္၏ခ်စ္စရာ၊အတုယူစရာေကာင္းပံုကိုေတြ႔ရွိရေပမည္။
သိမ္ေတာ္ထဲတြင္ရဟန္ေတာ္မ်ားစည္းေ၀းညီညာေတာ္မူၿပီးလွ်င္"အရွင္တို႔
သံဃာေတာ္အားဖိတ္မႏၱကၿပဳထားပါသည္။(တပည္႔ေတာ္၏အၿပစ္ကို)
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ၿမင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊နားႏွင္႔ဆက္ဆက္ၾကား
ခဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊သို႔တည္းမဟုတ္အရွင္တို႔၏စိတ္ထဲကယံုမွားသံသယ
ၿဖစ္ေနေသာ္လည္းေကာင္း၊တပည္႔ေတာ္အားေထာက္ၿပေၿပာၾကားေတာ္
မူပါ။အရွင္တို႔ေၿပာဆိုသတိေပးသည္႔အတိုင္း(အမွား၊အမွန္စိစစ္၍)
တကယ္တမ္းအၿပစ္ကိုေတြ႔ရပါလွ်င္ထိုအၿပစ္ကို(အမွားကို)ေပ်ာက္ကင္း
ေအာင္ၿပဳၿပင္ပါမည္"ဟုအခ်င္ခ်င္းဖိတ္ၾကားၾက၏။ဤသို႔ပန္ၾကားၿခင္းကို
ဘုန္းမရွိတန္းခိုးမၾကီးေသာအညၾတသံဃာေတာ္ငယ္ကသာၿပဳလုပ္ရသည္
မဟုတ္၊ေက်ာင္းတိုက္ၾကီးပိုင္စိုးၿခင္း၊ဘြ႔ဲထူးတံဆိပ္ၾကီးမ်ားဆက္သခံယူထား
ရၿခင္း၊ႏိုင္ငံေက်ာ္ၾကားၿခင္းစေသာအားၿဖင္႔တန္ခိုးၾကီးဆရာေတာ္သက္ေတာ္
ရွစ္ဆယ္၊၀ါေတာ္ေၿခာက္ဆယ္ရၿပီးေသာဆရာေတာ္ကပင္လွ်င္သံဃာငယ္
အားၿပန္လည္ဖိတ္ၾကားရေပသည္။ဤသည္ကားမိမိ၏ေပ်ာ႔ကြက္ကိုသတိေပး
ႏိုင္ရန္အခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးစြာေၿပာၾကားထားၿခင္းတည္း။အၿခားတပါး၏အၿပစ္
(အမွား)ကိုၿမင္လ်က္၊သိလ်က္သားႏွင္႔ေထာက္ၿပသတိေပးၿခင္းမရွိပါကမေၿပာ
ေသာရဟန္းမွာအၿပစ္မကင္းေခ်။အေၿပာခံရေသာရဟန္းကလည္းစိတ္ဆိုးၿခင္း
အညိွဳးထားၿခင္းမရွိဘဲ၀မ္းေၿမာက္ေက်းဇူးတင္စြာလိုက္နာရေလသည္။
လက္်ာေတာ္ရံ၏အတုယူဖြယ္စိတ္ထား။ဤေနရာတြင္ၿမတ္ဗုဒၶ၏လက္်ာေတာ္
ရံ(ညာလက္ရုံး)ၿဖစ္ေသာရွင္သာရိပုတၱရာမေထရ္ၿမတ္၏အေၾကာင္းကိုသတိမရ
မေနႏိုင္ၿဖစ္ၾကရေပမည္။တစ္ခါတြင္အမွတ္မဲ႔ၿဖစ္ၿပီးရွင္သာရိပုတၱရာ၏သကၤန္း
ေတာ္မွာအ၀န္းမညီဘဲတြဲလဲက်ေနသည္။ထိုအခ်က္ကိုခုႏွစ္သားသာမေဏ
ေလးကေထာက္ၿပေၿပာဆိုလိုက္သည္။မေထရ္ၿမတ္ၾကီးသည္ခ်က္ၿခင္းညီ
ေအာင္ၿပင္၀တ္ရုံ၍ထိုသာမေဏ၏ေရွ႔မွာလက္စံုယွက္ေၿခစံုရပ္ၿပီး"ညီပါၿပီလား
ဘုရား"ဟုေလးစားစြာေမးသည္။ေနာင္ကိုလည္းခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေတြ႔ပါကဤ
သို႔ေၿပာဆိုသတိေပးပါဟုေၿပာဆိုရွာသည္။ထိုကဲ႔သို႔ေသာညႊန္ၾကားသတိေပး
မွူကိုဦးထိပ္ထက္၀ယ္ပန္ဆင္ပါမည္ဟုကတိၿပဳေပသည္။ဤစနစ္ႏွင္႔ဤသို႔
ရင္႔က်က္မွူမွန္ေသာစိတ္ထား၊က်င္႔စဥ္သည္ေဂါတမဘုရားသာသနာမွရဟန္း
သံဃာအဖြဲ႔အစည္းၾကီး၏ႏွစ္ေပါင္း(၂၅၀၀)ေက်ာ္တည္တံ႔လာေအာင္အေရး
ပါေသာေနရာမွကူညီေနသည္ဟုဆိုႏိုင္ေပသည္။ၾကီးပြားတိုးတတ္မွုမိမိတို႔၏
အသင္းအဖြဲ႔စနစ္၀ါဒကိုေခတ္ႏွစ္ၾကာရွည္စြာတည္တံ႔ေစလိုသူတိုင္းသည္အ
ထက္ပါလက္ေတြ႔အက်ဳိးရွိလာခဲ႔သည္႔သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ၿဖင္႔ခ်ၿပခဲ႔ေသာ
အထက္ပါမူမွန္စနစ္ကိုအတုမယူဘဲေနသင္႔ပါအံ႔နည္း။ဤမွားမွန္ၿပန္လည္
စိစစ္ႏိုင္ၿခင္းဟူေသာတံတိုင္းသည္နိမ္႔လွသည္ကားမဟုတ္ေခ်။သို႔ေသာ္
ဤတံတိုင္းကိုေက်ာ္လႊားရေပမည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

Friday, July 25, 2008

လက္ေတြ႔အၿမင္မွန္ရွာနည္း

"ေတြးေခၚဆင္ၿခင္မွူႏွင္႔ယွဥ္ေသာ
လက္ေတြ႔က်က်လုပ္ရပ္သည္သာမွန္ကန္သည္"ဟု
ၿမတ္ဗုဒၶကဆိုလိုေပသည္။ဤတြင္အဘိဓမၼာဆန္ဆန္ေအာက္ပါကဲ႔သို႔သံုးသပ္ညႊန္ၿပသည္။မိမိကိုယ္တြင္း၌အမ်က္ေဒါသေခ်ာင္းေခ်ာင္း
ထြက္ေနခ်ိန္တြင္ဤသို႔စဥ္းစားရာ၏။ဤေဒါသသည္ႏွာေလတရွူးရူွးမွုတ္ၿပီးပါးပ်ဥ္း
ေထာင္ေနေသာေၿမြေဟာက္ကဲ႔သို႔ၿဖစ္၏။ေဒါသ၏စြမ္းအားေၾကာင္႔ေစာ္ကားမိမည္၊
သတ္မိမည္၊လိမ္မိမည္၊သူတပါးအားေဂ်ာက္တြန္းမိမည္၊ထိုအလုပ္တို႔သည္
ေကာင္းသေလာ?
ေဒါသဆူေ၀ေနဆဲဆဲမွာမိမိကိုယ္၌လည္းခ်မ္းသာေအးၿငိမ္းေနသေလာ၊ဤသို႔
စသည္ၿဖင္႔ဆင္ၿခင္ၾကံဆလိုက္လွ်င္ေဒါသၿဖစ္ရမွုသည္မေကာင္းစင္စစ္ၿဖစ္၏။
အက်ိဳးပ်က္စီးစရာသာၿဖစ္၏-ဆိုေသာအခ်က္ကိုကိုယ္ေတြ႔က်က်သိလာရသည္။
ထိုသို႔သိရၿခင္းသည္တဆင္႔ၾကားမဟုတ္ေရွးထံုးစံမဟုတ္၊"သတဲ႔"စနစ္မဟုတ္
စာအုပ္ၾကီးအသိမဟုတ္၊စိတ္ကူယဥ္မဟုတ္၊နည္းနာမွ်လည္းမဟုတ္၊ဘာသာ
ေပါင္းစံုေအာင္တတ္သည္ဆိုေသာသူကေၿပာၿပခ်က္လဲမဟုတ္။စင္စစ္
ကိုယ္တိုင္းက်က်ေဒါသ၏သဘာ၀ကိုသိေနရၿပီမဟုတ္ေလာ။
သို႔သိေသာအခါ၌ဘာကိုမွ်မမူွပဲမေကာင္းေသာအရာ၊အက်ိဳးမၿဖစ္
ထြန္းသည္႔အရာကိုပက္ပက္စက္စက္ၾကီးစြန္႔ပစ္လိုက္ရေလသည္။
အထက္ပါဗုဒၶ၀ါဒသည္(၀ါ)ၿမတ္ဗုဒၶညြန္ၾကားနည္းေပးညြန္ၿပ
ခ်က္သည္မည္မွ်ေခတ္မီေလသနည္း။
ေဖာ္ၿပပါဘုရားရွင္၏ညြန္ၿပေပးခ်က္သည္လမင္းေသာ္တာ
ႏွင္႔တူ၏။ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်ၾကာလင္႔ေစကာမူရုိးႏိုင္သည္မရွိ။
ေခတ္မမီဟူ၍မရွိ၊အၿမဲတေစဆန္းသစ္ေနသည္တကား။အသံုး၀င္
ေနသည္တကား၊ႏိုင္ငံတိုင္း၏တိုးတတ္ေသာလူသားတိုင္းႏွင္႔
သက္ဆိုင္ေနသည္တကား။

အျပည့္အစုံသုိ႔

လူသားတိုင္းက်င္႔သံုးရန္နည္းေကာင္းတစ္လက္

ဘုရားရွင္ေပးေသာလူသားတို႔က်င္႔သံုး
ရန္နည္းေကာင္းတစ္လက္ကား ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်မေလ႔လာဘူးဘဲ
တဆင္႔စကား၊တဆင္႔နားၾကားနဲ႔လဲလိုက္နာၿပီးမက်င္႔ၾကနဲ႔။ေရွးအဆက္ဆက္
ကစနစ္ဆိုရုံမွ်ၿဖင္႔လဲအဟုတ္မထင္လိုက္နဲ႔ဦး။


ဘယ္သူဟာ၊ဘယ္ႏိူင္ငံဟာ
ဘယ္လိုေအာင္ၿမင္ေနသတဲ႔စေသာ"သတဲ႔"စံနစ္နဲ႔လဲလိုက္မလုပ္ၾကနဲ႔။
စာအုပ္ၾကီးေတြအားကိုးနဲ႔လဲ(လက္ေတြ႔မပါပဲ)ဟုတ္လွၿပီမထင္ရဘူး။
စိတ္ကူးယဥ္ေတြးေသာအခ်က္ကိုအရင္းခံၿပီးလဲစီမံကိန္းထမခ်ေလနဲ႔
မွတ္ဖူးသိဖူးေသာနည္းစနစ္သက္သက္ၿဖစ္လည္းၾကံဆသံုးသပ္ၿပီး
ေတာ႔လည္းမလုပ္လိုက္နဲ႔။ကိုယ္စိတ္ကၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ႔အယူအဆ
အၾကံအစည္ခံႏိုင္ရည္မ်ိဳးနဲ႔လည္းမလုပ္နဲ႔။လုပ္သင္႔လုပ္ထိုက္တယ္လို႔
ဆိုရုံနဲ႔လည္းမၿပီးေသးဘူး။သင္ၿပညႊန္းၾကားတဲ႔လူဟာၿဖင္႔(ေရးသူ
ဟာၿဖင္႔)တို႔ဆရာပဲ၊ရဟန္ပဲ၊ပါေမာကၡပဲ(စာသိပ္တတ္တာပဲ၊
ဘာသာေပါင္းဘယ္ေလာက္တတ္တာလဲ)စသည္ကိုေထာက္ထားၿပီး
ေတာ႔လည္းထိုသူေၿပာသမွ်ေရးသမွ်ကိုအဟုတ္မထင္လိုက္နဲ႔ဦး။
တကယ္ေတာ႔မိမိကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်(လက္ေတြ႔ညဏ္ၿမင္က်က်)
ေ၀ေ၀ဖန္ဖန္ဆစ္ဆစ္ပိုင္းပိုင္းစံုစံုလင္လင္သိရွိရမွသာေကာင္းတာကို
လက္ခံက်င္႔သံုးမေကာင္းတာကို(ဘာကိုမွ်မညွာဘဲ)စြန္႔ပစ္ၾကရမည္။
(ေကသမုတၱိသုတၱ၊အဂုၤတၱရနိကာယ)

အထက္ပါဘုရားေဟာစနစ္ကိုအေလးအနက္သံုးသပ္ဆင္ၿခင္ဘ၀တြင္
အသံုးခ်ေအာင္ၿမင္မွုရၾကမည္ဧကန္ၿဖစ္ေပသည္။

အျပည့္အစုံသုိ႔

အမွားလွန္၍အမွန္ကိုက်င္႔

ပုထုဇဥ္ဟူသည္ဆရာမ်ားသူၿဖစ္၏။သိုၿဖစ္၍အရိယာ
ဈာန္ပ်ံမဟုတ္ေသးေသာလူသားတို႔သည္အရာအမ်ိဳးမ်ိဳး၏
သင္ၾကားခ်က္ကိုခံယူၾကရစၿမဲၿဖစ္သည္။(ယခုေဆာင္ပါးကိုဖတ္ေနၿခင္းအပါအ၀င္)ဆရာဟူသည္တို႔ကားမ်ားေသာအားၿဖင္႔
ေစတနာေကာင္းရွိသူမ်ားၿဖစ္ၾက၏။သို႔ေသာ္သဗၺညဳဘုရားရွင္ႏွင္႔အထက္တန္းစားအရိယာ
သာ၀ကၾကီးမ်ားမွတပါးပုထုဇဥ္ဆရာသမားတို႔သည္မိမိတို႔၏ညဏ္ရွိသမွ်ကိုသာလ်င္သင္ၿပ
ႏိုင္ၾကရုိးရွိေပသည္။
ထိုသို႔သင္ၿပၾကရာ၌တကယ္႔ေလာကသဘာ၀ႏွင္႔အၿမဲတေစဟပ္မိၿပီးေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ေသာ
သိၿမင္စရာေတြလည္းပါ၀င္၏။ဆရာ၏ပင္ကိုယ္ညဏ္ႏွင္႔ဗဟုသုတအင္းအားဆံုးၿဖတ္မွူစြမ္းရည္
စသည္႔တို႔လိုေနေသးသၿဖင္႔လူသားအားအက်ိဳးမမ်ားသည္႔(တခါတရံေဘးေတြ႔ေစသည္႔)
ၾသ၀ါဒမ်ားကိုလည္းေပးမိခဲ႔ၾက၏။အခ်ိဳ႔ေသာသက္ေသၿပခ်က္မ်ားမွာမူထိုဆရာ၏ေခတ္
ကာလေဒသႏွင္႔ကိုညီ၍ေကာင္းက်ိဳးရရွိႏိုင္လင္႔ကစားေဒသတပါးမွေႏွာင္းေခတ္မ်ားတြင္
လက္ခံက်င္႔သံုးၾကသည္႔တပည္႔မ်ားအတြက္အက်ိဳးမသက္ေရာက္ႏိုင္သည္မ်ားလည္း
ရွိေလသည္။ထိုေၾကာင္႔ပါးနပ္၍အၿမင္က်ယ္ေသာအခ်ိဳ႔ဆရာမ်ားသည္အခ်ိန္အခါလိုက္
အရပ္ေဒသအလိုက္အသံုးၿပဳႏိုင္မည္႔က်ယ္ၿပန္႔ေသာဥပေဒသတို႔ကိုခ်ထားေပးခဲ႔ေလ႔
ရွိေပသည္။သို႔ၿဖစ္လွ်င္အသက္တရာမေနရ၊အမွုတစ္ရာေတြ႔ရတတ္ေသာ၊
ဃရာ၀ါသဗဟုကိစၥနယ္မွလူသားတစ္ဦးသည္မည္သို႔ေသာဆရာကုိဆည္းကပ္၍
မည္သို႔ေသာလမ္းစဥ္ကိုက်င္႔သံုးရမည္စေသာၿပႆနာသည္သိမ္႔ေမြ႔နက္နက္စြာ
တည္ရွိေနေပသည္။
ႈဥပမာ။ၾကက္သားဟင္းသည္အရသာရွိေသာစားဖြယ္ၿဖစ္၍စားသံုးသင္႔သည္
ဟူေသာအခ်က္၌ပင္လ်င္ေ၀ဖန္စဥ္းစားစရာေတြမ်ားၿပားလွပါသည္။ဘယ္လို
အရသာရွိသနည္း။မည္သူတို႔စားထိုက္သနည္း။စသည္႔ကိုခ်င္႔ခ်ိန္ရေခ်မည္။
ၾကက္သားဟင္းေကာင္းသည္ဆိုေသာအခ်က္ကိုမူေသမွတ္ထားၿပီးအၿမဲစား
သံုးေနေခ်ေသာ္လည္းေကာင္းထုိတရားေသယူဆခ်က္သည္အက်ိဳးထူးထြန္း
ကားစရာရွိေလေတာ႔သည္။ဤကဲ႔သို႔ေသာ၀ါဒေရးရာခံယူက်င္႔သံုးလုပ္ေဆာင္
စရာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍ေခတ္အမွီဆံုးညႊန္ၾကားခ်က္ကိုၿမတ္ဗုဒၶသည္လြန္ခဲ႔
ေသာႏွစ္ေပါင္း(၂၅၅၀)ေက်ာ္ကာလကပင္လွ်င္လူသားတို႔အားေပးအပ္ထား
ခဲ႔ေလၿပီ....
(ဓမၼစၾကၤာႏွင္႔အနတၱလကၡဏသုတ္ အဓိပၸာယ္ဖြင္႔စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္၍
ေက်းဖူးၿပဳပါသည္။)

အျပည့္အစုံသုိ႔

မရွံုးနိမ္႔ေၾကာင္းတရား(၇)ပါး

လူတိုင္းလူတိုင္းေအာင္ၿမင္ေက်ာ္ၾကားခ်င္သူေတြသာၿဖစ္ပါသည္။ေအာင္ၿမင္မွု
ေတြသာပိုင္ဆိုင္ခ်င္ရင္မရွုံးနိမ္႔ေၾကာင္း
တရားေတြကိုသိထားသင္႔ပါတယ္။မရွုံးနိမ္႔ေၾကာင္းတရား(၇)ပါးကို
ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ၿမတ္ၾကီးေဟာၾကားခဲ႕ပါတယ္..(၁)။မၿပတ္မလတ္စုစည္းေ၀း၍စုေပါင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်ၿခင္း။
(၂)။(ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ႏွင္႔အညီ)ကိစၥကိုတေပါင္းတည္းေဆာင္ရြက္ၿခင္း။
(၃)စံနစ္(ဥပေဒႏွင္႔စည္းမ်ၪ္း)ကိုေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္း။
(၄)။လူၾကီးသူမမ်ားအားအရုိအေသၿပဳၿခင္း။
(၅)။အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားအႏိုင္အထက္မႏွိပ္ကြပ္ၿခင္း။
(၆)။လူမ်ိဳးဆိုင္ရာဓေလ႔ထံုစံကိုေစာင္႔ေရွာက္ၿခင္း။
(၇)။ရဟန္သံဃာမ်ားကိုရုိေသကိုင္းရွုိင္းၿခင္း။
အဆိုပါ(၇)ခ်က္တြင္စုေပါင္းဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်မွု၊စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းလိုက္နာ
ေစာင္႔ေရွာက္မွုႏွင္႔အမ်ိဳးသမီးလြတ္လပ္မွုမ်ားသည္တိုးတတ္မွုႏွင္႔ဆီေလ်ာ္ေသာအယူအဆ
မ်ားၿဖစ္ၿပီးယေန႔အထိမွန္ကန္လ်က္ရွိေနပါသည္။
က်န္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၌ညႊန္ၾကားေဆာ္ၾသေပးၿခင္းမွာကားထိုေခတ္လူမွုစနစ္တြင္
ဗုဒၶကလက္၀င္မရွုိခ်င္ေသာသေဘာကိုသာေဖာ္ၿပေပသည္။ဤတြင္ပုဂၢိဳလ္ဆြဲတဏွာ၏
ဆိုးရြားေသာအက်ိဳးကိုဗုဒၶကၿမင္ေတာ္မူသည္။ဒုကၡတို႔၏အေၾကာင္းကားပုဂၢိဳလ္စြဲတဏွာ
သာတည္း။ဒုကၡမ်ားကိုသရုပ္ေဖာ္လ်က္ဗုဒၶကေဟာေတာ္မူခဲ႔၏။
(သံယုတၱနိကာယ ၁၄)


အျပည့္အစုံသုိ႔

Wednesday, July 23, 2008

အမွတ္စဥ္(၄၆)ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားေကာင္းမွူေတာ္ေစတီအမွတ္စဥ္(၄၆)ေက်ာင္းဆင္းအရာရွိမ်ားေကာင္းမွူေတာ္ေစတီ
အမွတ္စဥ္(၄၆)ေက်ာင္းဆင္းသူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ေစတီေတာ္ၿပီးေၿမာက္ေအာင္
၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကတဲ႔အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကိုလွိဳက္လဲွစြာေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း..အျပည့္အစုံသုိ႔

Friday, July 18, 2008

ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိသံဃာဂိုဏ္းၾကီးမ်ား

ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္သံဃာဂိုဏ္းၾကီး(၉)ဂိုဏ္းရွိပါသည္။(၁)။သုဓမၼာဂိုဏ္း။ သာသနာေရးဆိုင္ရာမွုခင္းမ်ားကိုဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားစုေ၀းဆံုးၿဖတ္ရာဌာနကိုသုဓမၼာ
ဟုေခၚသည္။ယင္းအစည္းအေ၀းသို႔တတ္ေရာက္ခြင္႔ရေသာဆရာေတာ္မ်ားကိုသုဓမၼာ၀င္
ဟုေခၚသည္။မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ေရႊက်င္ဂိုဏ္းခြဲထြက္သြားေသာအခါေရႊက်င္ဂိုဏ္း
၀င္မဟုတ္ေသာသံဃာမ်ားကိုသုဓမၼာဂိုဏ္း၀င္အၿဖစ္ေခၚဆိုၾကေလသည္။(၂)။ေရႊက်င္ဂိုဏ္း။ မင္းတုန္းမင္းၾကီးသည္ေရႊက်င္ရြာမွဆရာေတာ္ဦးဇာဂရကိုသာသနာပိုင္တင္ေၿမာက္လုိေသာ္
လည္းေတာင္နန္းမိဖုရားေခါင္စၾကၤာေဒ၀ီ၏ဆႏၵကိုမလြန္ဆန္ႏုိင္သၿဖင္႔ေမာင္းေထာင္
ဆရာေတာ္ကိုသာသနာပိုင္တင္ေၿမာက္ခဲ႔ရသည္။၁၂၁၄ခုႏွစ္တြင္(၂၆)၀ါရေရႊက်င္ဆရာေတာ္
ကိုသုဓမၼာ၀င္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအမိန္႔ၿဖင္႔သုဓမၼာသို႔ၾကြရန္ဆင္႔ဆိုရာမၾကြပဲေနခဲ႔သည္။
သုဓမၼာကအတင္းအက်ပ္ေခၚယူရန္စီမံသၿဖင္႔မင္းတုန္းမင္းကဆင္႔ေခၚခြင္႔မရွိဟုအမိန္႔
ထုတ္ခဲ႔သည္။ထိုအခ်ိန္မွစ၍ဦးဇာဂရ၏တပည္႔သံဃာအဆက္ဆက္ကိုေရႊက်င္ဂိုဏ္းဟု
ေခၚခဲ႔ၾကသည္။
(၃)။ဒြါရဂိုဏ္း(၃)ဂိုဏ္း။ ၁၂၁၄ခုႏွစ္ပဲခူးတိုင္းအုတ္ဖိုၿမိဳ႔ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠံ၀ံသမာလာ
သည္ေရသိမ္၌ရဟန္ခံၿခင္းကိုအေၾကာင္းၿပဳ၍အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ေအာက္ရွိသုဓမၼာဂိုဏ္း
၀င္မ်ားအၿငင္းပြားခဲ႔သည္။အုတ္ဖိုဆရာေတာ္သည္မိမိတပည္႔မ်ားႏွင္႔သီးၿခားဂိုဏ္းခြဲခဲ႔သည္။
၁၂၁၀ခုႏွစ္တြင္ဘုရားရွိခိုးရာတြင္ကာယကံ၊၀စီကံ၊မေႏွာကံၿဖင္႔ရွိခိုးၿခင္းမၿပဳရ။ကာယဒြါရ၊
၀စီဒြါရ၊မေႏွာဒြါရဟုဒြါရၿဖင္႔ရွိခိုးမွမွန္ကန္သည္ ဟုအုတ္ဖိုဆရာေတာ္ကဆံုးၿဖတ္ခဲ႔သည္။
က်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္(သုဓမၼာဂိုဏ္း)ကကံၿဖင္႔ရွိခိုးမွမွန္ကန္ေၾကာင္းၿငင္းခံုခဲ႔သည္။
ထုိေၾကာင္႔ေအာက္ၿမန္မာႏိုင္ငံ၌အုတ္ဖိုဆရာေတာ္၏ဂိုဏ္းကိုဒြါရဂိုဏ္းဟုေခၚသည္။
သုဓမၼာဂိုဏ္းကိုမူကံဂိုဏ္းဟုေခၚဆိုခဲ႔သည္။ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကံဂိုဏ္းဟုမေခၚပဲ
သုဓမၼာဂိုဏ္းဟုၿပန္ေခၚဆိုခဲ႔သည္။
(က)။အေနာက္ေခ်ာင္ဒြါရဂိုဏ္း။ ဒြါရဂိုဏ္းခ်ဳပ္အုတ္ဖိုဆရာေတာ္လက္ထပ္မွာပင္
ငါးသိုင္းေခ်ာင္းေရတခြန္ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ၾကီးကိုအၿခားဒြါရဂိုဏ္း၀င္ေက်ာင္း
တိုက္ၾကီး(၆)တိုက္မွဆရာေတာ္မ်ားကပထမပါရာဇိကၿဖင္႔စြပ္စြဲၾကသည္။
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္အုတ္ဖိုဆရာေတာ္ၾကီးသည္အစြပ္စြဲခံဆရာေတာ္ၾကီးဘက္မွရပ္တည္ခဲ႔သၿဖင္႔
(၆)ေက်ာင္းရွိသံဃာေတာ္မ်ားသည္သီးၿခားဂိုဏ္းတည္ေထာင္ၾကသည္။ င၀န္ၿမစ္ကိုအေနာက္ေခ်ာင္းဟုေခၚၾကသည္။ယင္းအေနာက္ေခ်ာင္းကိုအစြဲၿပဳ၍
ေရၾကည္၊ငါးသိုင္းေခ်ာင္းတစ္၀ိုက္ရွိအဆိုပါဒြါရဂိုဏ္းကိုအေနာက္ေခ်ာင္ဒြါရဂိုဏ္း
ဟုေခၚဆိုၾကသည္။
(ခ)။မဟာဒြါရဂိုဏ္း။ ဒြါရဂိုဏ္းခ်ဳပ္အုတ္ဖိုဆရာေတာ္သည္ေဗဒင္က်မ္းတတ္ကြ်မ္းသည္။
ယခုလၿပည္လကြယ္ေန႔သည္ေဗဒင္နည္းအရတြက္ခ်က္ရာ၌အမွန္တကယ္လမၿပည္ေသး၊
လမကြယ္ေသး။လၿပည္႔ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔ေရာက္မွလၿပည္သည္၊လဆန္း(၁)ရက္
ေန႔မွလကြယ္သည္ဟုဆို၍(၁၅)ရက္တစ္ၾကိမ္လၿပည္လကြယ္ဥပုသ္ၿပဳၿခင္းကို
ေဆာင္ရြက္သည္။အၿခားေသာသုဓမၼာဂိုဏ္းႏွင္႔ေရႊက်င္ဂိုဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္
လၿပည္ေန႔ႏွင္႔လကြယ္ေန႔မ်ားသိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳၾကေသာ္လည္း
ဒြါရဆရာေတာ္ၾကီးႏွင္႔တပည္႔မ်ားသည္လၿပည္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႔ႏွင္႔လဆန္း(၁)ရက္ေန႔
ေရာက္မွသိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳၾကသည္။ယင္းဂိုဏ္းမွာသံဃာေတာ္မ်ားေသာေၾကာင္႔
မဟာဒြါရဂိုဏ္းဟုေခၚၾကသည္။
ဓမၼာႏုဓမၼဆိုသည္မွာ(ဓမၼ+အႏုဓမၼ)တရားႏွင္႔ေလ်ာ္ညီေသာတရားအတိုင္း
လိုက္နာေသာဟုဆိုလိုပါသည္။
ဤဂိုဏ္း၏အမည္အၿပည္႔အစံုမွာဓမၼာႏုဓမၼမဟာဒြါရနိကာယဂိုဏ္းၿဖစ္သည္။
ဓမၼာႏုဓမၼ-တရားအတုိင္းလိုက္နာေသာမဟာ-သံဃာမ်ားၿပားေသာ
ဒြါရ-ဘုရားရွိခိုးရာတြင္(ဒြါရ)ၿဖင္႔ရွိခိုးေသာနိကာယ-သံဃာအစုအေ၀း
(ဂ)။အုတ္ဖိုဆရာေတာ္ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္မဟာဒြါရဂိုဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္လၿပည္
လကြယ္ကိစၥအ၀၀ကိုအၿခားသံဃာမ်ားနည္းတူလက္ခံၾကေသာ္လည္းအခ်ိဳ႕ေသာဒြါရဂိုဏ္း
သံဃာမ်ားမွာအုတ္ဖိုဆရာေတာ္ၾကီးခ်မွတ္ထားခဲ႔သည္မူလအတိုင္းလၿပည္ေက်ာ္(၁)ရက္ႏွင္႔
လဆန္း(၁)ရက္ကိုသာဥပုသ္ၿပဳၾကသည္။ထိုေၾကာင္႔မူလဒြါရဂိုဏ္းဟုေခၚသည္။
(ဓမၼ+၀ိနယ+အႏုေလာမ)သုတၱံအဘိဓမၼာတရားေတာ္ႏွင္႔၎၊၀ိနည္းႏွင္႔၎ေလ်ာ္ညီေသာ
ဂိုဏ္းဟုဆိုလို၍အမည္အၿပည္႔အစံုမွာ-ဓမၼ၀ိနယႏုေလာမမူဒြါရနိကာယဂိုဏ္းဟုေခၚဆိုသည္။
(၆)။ေ၀ဠဳ၀န္နိကာယဂိုဏ္း။ ဗဟန္းၿမိဳ႔ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္ကိုတည္ေထာင္ခဲ႔ၿပီးေနာက္
အင္လ်ား၊စမ္းေခ်ာင္း၊ပုသိမ္ႏွင္႔ၿမန္ေအာင္ၿမိဳ႔မ်ား၌ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတိုက္မ်ား
တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ယင္း၏တပည္႔မ်ားကိုေ၀ဠဳ၀န္ဂိုဏ္းဟုေခၚသည္။ဒြါရဂိုဏ္းႏွင္႔
ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ၍ေ၀ဠဳ၀န္ဒြါရဟုေခၚသည္။
(၇)။စတုဘုမၼိကမဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂိုဏ္း။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႔မင္း၀ံေတာင္တန္း၌ပုစဥ္းထိုးငွက္မ်ားတြင္းတူးရာမွလိုဏ္ဂူၿဖစ္လာၿပီးယင္းေနရာ၌
တည္ေသာေက်ာင္းကိုငွက္တြင္းေခ်ာင္ဟူေခၚသည္။ယင္းဆရာေတာ္ဦးပဏၭ၀သည္
မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္မဟာသတိပဌာန္လာ(၃၂)ေကာဌာသကမၼဌာန္း
ကိုအားထုတ္ၿပီးေဟာၾကားခဲ႔သည္။ထိုၿပင္အစဥ္အလာအရအားၿဖင္႔ကာမ၊ရူပ၊အရူပဟူေသာ
ဘံုသံုးပါးကိုေဟာၿပေလ႔ရွိရာမွနိဗၺာန္ကိုထည္႔သြင္း၍ဘံုေလးပါးရွိသည္ဟုေဟာၿပၿခင္းေၾကာင္႔
စတုဘုမၼိက(စတု-ေလး+ဘုမၼိက-ဘံုရွိၿခင္း) ဟုအမည္တိုးကာစတုဘုမၼိကမဟာသတိပဌာန္
ငွက္တြင္းဂိုဏ္းဟုေခၚခဲ႔သည္။
(၈)။ဂထာ၀ိမုတ္ကူးတို႔ဂိုဏ္း။
ထား၀ယ္ၿမိဳ႔၊ကူးတို႔ရြာမွဆရာေတာ္ဦးဣႏၵ၀ံသသည္ေတာရေဆာက္တည္ေနရာ
ဂိုဏ္းေထာက္မ်ားကမၾကာခဏဆင္႔ေခၚ၍ကင္းလြတ္ခြင္႔ၿပဳေရးေတာင္းခံသၿဖင္႔မႏၱေလး
သုဓမၼာသာသနာပိုင္ထံမွ(၁၂၅၈)တြင္ပခန္းဆရာေတာ္အမိန္႔ၿဖင္႔ကင္းလြတ္ခြင္႔ထုတ္ေပးခဲ႔သည္။
ထိုေၾကာင္႔(ဂထာ-ဂိုဏ္း+၀ိမုတၱိ-အလြတ္)ဂထာ၀ိမုတၱိကူးတို႔ဂိုဏ္းဟုေခၚၾကသည္။
(၉)။ဓမၼယုတၱိမဟာရင္ဂိုဏ္း။
၁၂၀၃ခုႏွစ္တြင္ထိုင္းႏိုင္ငံဖြားငယ္မည္မွာေမာင္ရင္ၿဖစ္သူသည္ထိုင္းငံႏိုင္ဓမၼယုတၱိနိကာယ
(တမယြတ္)ဂိုဏ္းတြင္ရဟန္ၿပဳၿပီးမဟာအဆင္႔ေအာင္ၿမင္သည္အထိစာေပသင္ၾကား
တတ္ေၿမာက္ခဲ႔သည္။ေမာ္လၿမွိဳင္ၿမိဳ႔ကတိုးရြာတြင္ေက်ာင္းထိုင္စာခ်ခဲ႔သည္။ယင္းတပည္႔မ်ားကို
မဟာရင္ဂိုဏ္းဟုေခၚသည္။
မူလပင္မဂိုဏ္းအမည္(ထိုင္းႏိုင္ငံ)ပူတြဲ၍ဓမၼယုတၱိနိကာယမဟာရင္ဂိုဏ္းဟုေခၚသည္။
ဓမၼအလင္းဂ်ာနယ္မွဓမၼဒါနၿပဳသည္္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

Tuesday, July 15, 2008

ဘုရားရွင္က်ဴးရင္႔ေတာ္မူသည္႔ဥဒါန္း

ၿမတ္စြားဘုရား ဘုရားၿဖစ္ၿဖစ္ခ်င္းက်ဴးရင္႔ေတာ္မူသည္႔ဥးဒါန္းစကားေတာ္ပင္ၿဖစ္သည္။
မိမိအိမ္တြင္ဆင္းတုေတာ္ပူေဇာ္ၾကလွ်င္ေရွ႔ဦးစြာအေနကဇာတင္ၾကရမည္ၿဖစ္ပါသည္။
အေနကဇာတင္ၿခင္းဆိုသည္႔ေ၀ါဟာရမွာဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္႔စကား
မွရသည္႔ေ၀ါဟာရၿဖစ္ပါသည္။ေနကဇာတိသံသာရံ၊သႏၶာ၀ံႆံအနိဗၺိသံ။
ဂဟကာရံဂေ၀သေႏၱာ၊ဒုကၡာဇာတိပုနပၸဳနံ။
ဂဟကာရကဒိေဌာသိ၊ပုနေဂဟံနကာဟသိ။
သဗၺာေတဖာသုကာဘဂၢါ၊ဂဟကူတံ၀ိသခၤတံ။
၀ိသခၤါရဂတံစိတၱံ၊တဏွာနံခယမဇၥ်ဂါ။
ငါရဲ႔ဘ၀ခႏၶာအမ်ိဳးမ်ိဳးတည္ေဆာက္လာေသာ ဟယ္.................တဏွာလက္သမား...ငါသည္သင္႔ကိုအမွန္တကယ္
မသိခဲ႔ေသာေၾကာင္႔သင္႔ကိုရွာေဖြရင္းဘ၀မ်ားစြာသံသရာပတ္လံုး
တေၿပာင္းၿပန္ၿပန္က်င္လည္ေၿပးသြားခဲ႔တယ္။
ယခုမူငါသည္သင္႔ကိုေတြၿပီ။ဤအခ်ိန္ကစၿပီးသင္သည္ငါအတြက္
ဘ၀ခႏၶာအသစ္ထပ္မံၿဖစ္ေအာင္လုပ္ခြင္႔ရေတာ႔မည္မဟုတ္။
ငါသည္သင္႔ခႏၶာအိမ္ရဲ႔႔အၿခင္၊ရနယ္ေတြကိုလဲဖ်က္ခ်လုိက္ၿပီး၊
အမိုးအစြန္းအတြက္ကိုလဲလွဲခ်ၿပီးယခုငါစိတ္သည္သင္နယ္ပယ္မွ
လံုး၀ကင္းလြတ္ေသာနိဗၺာန္ကုိၿမင္ေနၿပီငါရဲ႔စိတ္သည္သင္တဏွာရဲ႔နယ္မွ
လြတ္ၿပီကၽြတ္ၿပီ.... ဟူအဓိပၸာယ္ရပါသည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

Sunday, July 13, 2008

နိဗၺာန္ဆိုတာ

နိဗၺာန္ ဆိုတာဘယ္အရာလဲလို႔ကမာၻသိေအာင္ဆိုလိုက္စမ္းပါ
ငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ္တရားနဲ႔အာရုံမမ်ားတဲ႔နိဗၺာန္ႀကီးပါ။ကိေလၿငိေပြဒုကၡေဘးတို႔အလြန္ေအးတဲ႔နိဗၺာန္ႀကီးပါ။ေမြးေသ၊ေမြးေသဒုကၡေဘးတို႔
အလြန္ေအးတဲ႔နိဗၺာန္ႀကီးပါ။သပၺသခၤါရခ်ဳပ္ၿပတ္ၿငိမ္းလို႔အရွုပ္ဇတ္သိမ္းတဲ႔နိဗၺာန္ႀကီးပါ။
ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ.


အျပည့္အစုံသုိ႔

ရုပ္ပြားဆင္းတုပူေဇာ္ရသည္႔အက်ိဳး

သက္ေတာ္ထင္ရွားၿမတ္စြာဘုရားပါတကားဟုဂုဏ္ေတာ္(၉)ပါးကိုစိတ္ေရာက္ၾကၿပီး
ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္..
သေမစိေတၱသမံဖလံ ဆိုသည္႔အတုိင္းအက်ုိဳးထူးမ်ားရႏုိင္ပါသည္။
စိေတၱမိမိရဲ့စိတ္သည္သေမ သက္ေတာ္ထင္းရွား၊ၿမတ္စြာဘုရားနဲ႔ရုပ္တုဆင္းတုေတာ္နဲ႔
အညီအမွ်ထားႏိုင္သည္ရွိေသာ္ သမဖလံ ဘုရားအစစ္ကိုပူေဇာ္ရသကဲ႔သို႔
အက်ိဳးထူးတရားအတူတူပင္ၿဖစ္ေလသည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္သည္႔ႏွင္႔လိုက္နာရမည္႔အခ်က္မ်ား

ရုပ္ပြားဆင္းတုေတာ္ကိုးကြယ္သည္႔ႏွင္႔လိုက္နာရမည္႔အခ်က္မ်ားမွာ-


၁)၊သီးၿခားစင္္ၿဖင္႔ကိုးကြယ္ထားရမည္။
(၂)၊ဘုရားစင္ကိုပိတ္လိုက္ကာ(သို႔)ဇာလုိက္ကာၿဖင္႔ကန္႔လန္႔ကာရမည္။
မိမိအာရုံၿပဳလိုမွဆြဲဖြင္႔၍ပူေဇာ္ကိုးကြယ္ရမည္။
(၃)၊ဘုရားစင္ေရွ႔တြင္ဒူးေထာင္ေပါင္ကားမေနရေပ။
ၿမတ္ဗုဒၶကိုအဂါ၀ရၿဖစ္ေအာင္ၿပဳလုပ္ေနထိုင္ၾကလွ်င္အၿပစ္ၿဖစ္သည္။
(၄)၊အမဂၤလာစကားမ်ား(ဆဲေရးၿခင္း၊ရန္ၿဖစ္ၿခင္း)မၿပဳလုပ္မိေစရန္အဓိကထားရမည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔

ဆင္တုေတာ္ကိုဘုရားစင္ႏွင္႔ကိုးကြယ္ထားရၿခင္းအက်ိဳး

ဆင္တုေတာ္ကိုဘုရားစင္ႏွင္႔ကိုးကြယ္ထားရၿခင္းအက်ိဳး(၉)မ်ိဳးရပါတယ္


(၁)၊ဘုရားစင္ရွိသည္႔အတြက္ဘုရားကိုၿမင္ေတြေနရၿခင္း
ဘုရားေ၀ယ်ာ၀စၥၿပဳလုပ္ေနရၿခင္း၊ဘုရားကိုကိုင္းညြတ္သည္႔စိတ္ၿဖင္႔မေမ႔ၿခင္း၊
ဘုရား၊တရားႏွင္႔ကင္းကြာမေနၿခင္းၿဖစ္သည္။
(၂)၊ၿမတ္စြာဘုရားကိုဖူးေတြ႔ရၿခင္းၿဖင္႔ဗုဒၶဘာသာအေပၚပိုမိုယံုၾကည္မွူေလးနက္လာသည္။
(၃)၊အိမ္တြင္ဘုရားစင္ရွိလွ်င္စနစ္တက်ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္မွုၿပဳၿခင္းၿဖင္႔သတိၿမဲၿခင္းႏွင္႔
ပညာဥဏ္ထက္ၿမက္ၿခင္းမ်ားရွိလာသည္။
(၄)၊ကုသိုလ္တရားမ်ားတိုးပြားလာသည္။
(၅)၊စိတ္ညစ္ညဴးမွုရွိလာလွ်င္ဘုရားစင္၊ဘုရားရွင္ေရွ႔ေတာ္သြားၿပီးဘုရားပန္းလဲၿခင္း၊
ၿမတ္စြားဘုရားရွင္ကိုေသခ်ာၾကည္႔အာရုံၿပဳလိုက္ၿခင္းၿဖင္႔စိတ္ညစ္ညဴးမွူမ်ားပေပ်ာက္လာသည္။
အမွားအယြင္းမ်ားမၿပဳလုပ္ေတာ႔ရပ္တန္းမွရပ္ၿပီးစတ္ၾကည္ႏူးမွူခ်က္ၿခင္းရရွိလာပါသည္။
(၆)၊အိမ္တြင္ဘုရားစင္ရွိသၿဖင္႔နာနဘာ၀၊၀ိနာဘာ၀မ်ားရဲ႔
အႏွာက္အယွက္မ်ားမွကင္းၿပီးမေၾကာက္မရြ႔ံေနႏိုင္ပါသည္။
(၇)၊ဆင္းရဲဒုကၡကိုသည္းခံလာႏုိင္သည္။
(၈)၊ဘုရားစင္ကိုပိုးမွ်င္၊ဖုန္မ်ားကင္းစင္ေအာင္လွည္းက်င္းသုတ္သင္ၿပီးက်က်နနထားလွ်င္
အိမ္က်က္သေရ၊လူက်က္သေရတတ္ၿပီးဂုဏ္သိကၡာမ်ားတတ္ပါမည္။
(၉)၊ဘု၇ားစင္ရွိသၿဖင္႔ၿမတ္စြာဘုရားႏွင္႔အတူေပါင္းသင္းေနသကဲ႔သို႔ၿဖစ္ၿပီးသူတပါး
ခ်ီးေၿမွာက္ပူေဇာ္မွုကိုခံယူရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဗုဒၵဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္စာအုပ္မွေကာက္ႏုတ္တင္ၿပပါသည္။


အျပည့္အစုံသုိ႔